mandag 2. november 2009

TU 2.10.2008: Fregattene seiler - av Komandør Bjørn Egenberg

Fregattene seiler

Publisert: 02.10.2008 kl. 13:05

Teknisk Ukeblad skriver i artikkelen Marinefartøyer mot pirater 19. september om status for våre nye fregatter på en måte som krever en korrigering. Fartøyene ligger ikke for utrustning ved Haakonsvern. De har tvert i mot seilt flere tusen nautiske mil hver.

Marinen mottok første fartøy av Fridtjof Nansen-klassen – KNM Fridtjof Nansen - våren 2006. KNM Roald Amundsen fulgte ett år senere, og i april i år mottok vi nummer tre av til sammen fem fregatter, KNM Otto Sverdrup. Fregattvåpenet disponerer nå tre fartøyer som er bemannet og som i høst opererer langs Norskekysten.

Fridtjof Nansen-klassen er svært moderne og avanserte fartøyer. Før kommandoheis har alt personell om bord blitt kurset på de nye systemene. Den første tiden etter overtagelse har gått med til å teste at Forsvaret har fått levert hva som er blitt bestilt og betalt.

Parallelt med dette blir besetningene øvet i en rekke ulike disipliner. Så snart dette er gjennomført settes fartøyene i operativ tjeneste. Både KNM Fridtjof Nansen og KNM Roald Amundsen er i ferd med å bli operative og har som en del av testprogrammet avfyrt alle våpensystemene inkludert luftvernmissiler (ESSM).

I tillegg har de vært på tokt i Nord-Norge og Barentshavet. KNM Otto Sverdrup gjennomfører fortsatt sitt testprogram, men det er viktig å poengtere at fartøyene allerede fra kommandoheis har en viss operativ evne.

Denne evnen ble vist da KNM Roald Amundsen fulgte den russiske hangarskipsgruppen Admiral Kuznetsov langs kysten i januar i år. KNM Fridtjof Nansen har også rukket å demonstrere fartøyenes anti-luft-kapasitet i et svært realistisk skyteprogram utenfor kysten av California sommeren 2007.

KNM Otto Sverdrup skal på tokt til Svalbard senere i høst. Disse eksemplene illustrerer at Fregattvåpenet allerede kort tid etter overtagelse av de nye fartøyene viser evne til å seile nærmest over hele verden.

Fregattvåpenets oppgave er å produsere og levere kampklare fartøyer som stilles til disposisjon for militære og sivile myndigheter. Vi er nå på vei ut av vekslingsfeltet etter å ha utfaset Oslo-klassen i fjor sommer. All fokus er nå rettet mot å få de nye fartøyene operative, og vi i Fregattvåpenet er minst like utålmodige som folk flest til å se våre nye fartøyer i tjeneste for norske interesser.

Når det gjelder selve prosjektet, så er dette åtte år etter kontraktsinngåelse fortsatt innenfor budsjett. Alt tyder også på at vi vil komme i mål som forutsatt. Dette er svært krevende når det gjelder prosjekter i denne størrelsesorden, og Forsvarets Logistikkorganisasjon (Flo) som ansvarlig har all ære av at Fregattprosjektet ser ut til å bli en suksess også på dette området.
Noe utstyr gjenstår å få levert før de nye fregattene får full kampkraft. Når fartøyene om få år har fått om bord det nye norske sjømålsmissilet (NSM) og NH-90 helikopteret vil de i enda større grad bli det sikkerhetspolitiske verktøyet som våre myndigheter kan disponere for å hevde norske interesser.

Når og hvor disse settes inn er opp til politisk og militær ledelse. Fregattvåpenet er klar – det være seg å ivareta norsk suverenitet eller å støtte FNs operasjoner ved Afrikas Horn.

Bjørn Egenberg
Kommandør
Sjef Fregattvåpenet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar