mandag 26. oktober 2009

Aftenposten 23.10.09: - Ingen avvikling av Sjøforsvaret

Ingen avvikling av Sjøforsvaret
HAAKON BRUUN-HANSSEN - kontreadmiral, generalinspektør for Sjøforsvaret

Aftenposten: Publisert: 23.10.09 kl. 14:34

Grove påstander. Under overskriften «Forsvaret mot avvikling», sier forsvarsekspert Jacob Børresen i Aftenposten 20. oktober, at «kronisk underbemanning i store deler av Fregattvåpenet er en skandale som før eller senere vil treffe Regjeringen midt i fleisen». Påstander og konklusjoner i denne artikkelen er så grove at de ikke kan stå uimotsagt.

For det første utfører Sjøforsvaret en omfattende modernisering hvor fem nye fregatter, seks nye korvetter av Skjold-klassen, åtte nye kystvaktfartøyer av KV Barentshav- og KV Nornen-klassen, samt 14 helikoptre av typen NH-90 inngår. Denne moderniseringen, som etter planen skal være fullført innen 2012, er politisk besluttet og viser en vilje til å oppgradere Sjøforsvaret på en måte som Norge ikke har sett maken til siden flåteplanen av 1960. Moderniseringen av Sjøforsvaret er den rake motsetning til det Børresen betegner som avvikling.

Omstilling.
For det andre er Forsvaret i den avsluttende fase av det som er betegnet som den største omstillingen i staten. En slik omstilling koster, ikke bare i penger, men også i form av endringer i personellstruktur – med påfølgende behov for ny utdanning og omskolering. Forsvaret har måtte bygge ned organisasjonen for å frigjøre midler til omstilling. Sjøforsvaret har vært en del av denne omstillingen. Planen i Sjøforsvaret har hele veien vært å kun bemanne tre og en halv fregatt i den fasen vi nå er inne i. Planen er vel kjent og et resultat av prioriteringer for å utvikle Forsvaret som helhet best mulig i denne perioden.

Nye offiserer.
For det tredje startet Sjøforsvaret, i henhold til den samme planen, å øke utdanningen av nye offiserer fra 2007 for å bemanne de nye fartøyene med riktig kompetanse. Disse offiserene står klare fra 2011 til å bemanne alle fartøyene i Sjøforsvaret herunder de nye fregattene. Omstillingen i Forsvaret, som er vedtatt og bekreftet av Stortinget, skal overføre stillinger og ressurser fra støttestrukturen til de operative enhetene. Børresens påstand om at KNM Roald Amundsen aldri vil komme ut igjen, med mindre det skjer noe drastisk, er altså helt feil. Makter Regjeringen og Forsvaret å gjennomføre langtidsplanen for Forsvaret (St.prp.48 2007/2008) slik som beskrevet, vil ressurser bli overført internt i Forsvaret, bemanningen vil stå klar og Sjøforsvaret vil kunne seile fire fregatter samtidig.