tirsdag 20. oktober 2009

Aftenposten, 19.10.2009: - Forsvaret mot avvikling


KNM «Roald Amundsen» ankommer her Haakonsvern, sjøforsvarets hovedbase i Mathopen i Bergen kommunen. Fregatten ligger for tiden til kai i Bergen uten mannskap. Den brukes som delebåt for fregattene som er i drift. FOTO: MAGNE ÅHJEM /FORSVARET


–Kronisk underbemanning i store deler av fregattvåpenet er en skandale som før eller senere kommer til å treffe Regjeringen midt i fleisen.
AV
SVEINUNG BERG BENTZRØD


Les også:
Har mannskap til tre av fem fregatter


Ordene tilhører forsvarsekspert Jacob Børresen. Bak kraftsalven ligger en lang karrière i Sjøforsvaret og medlemskap i det regjeringsoppnevnte Forsvarspolitisk utvalg.

Ender som delebåt.
Som eksempel på krisen trekker han frem KNM «Roald Amundsen», en av de nye superfregattene til rundt fire milliarder kroner. Ifølge Børresen ligger fregatten for tiden til kai i Bergen, uten mannskap. Her brukes den som delebåt for de to fregattene som er i drift.


–Hvis det ikke skjer noe drastisk, vil den aldri mer komme ut, sier Børresen. –Konsekvensene av de altfor lave bevilgningene er at det ikke bare er Hæren som er avviklet i den egentlige betydningen av ordet, men også Forsvaret. I stedet får vi væpnede styrker, løsrevne «nisjekapasiteter». Riktignok av høy kvalitet, men ute av stand til på egen hånd å utrette stort i en krise- eller konfliktsituasjon her hjemme. Dette fordi de har null utholdenhet, de er for få, og fordi de ikke henger sammen i en helhetlig struktur, sier han.
Forsvarsekspert
Jacob Børresen.
FOTO: ROLF CHR. ULRICHSEN
Stort gap.
Børresen var med på å legge grunnlaget for den nye langtidsplanen for Forsvaret, som nå forsøkes realisert. Men etter å ha finlest det nye forsvarsbudsjettet, hevder han at man er uten sjanse til å lykkes. Til det er gapet mellom oppgavene, med pålagte avdelinger og våpenmateriell og pengene som stilles til rådighet, for stort.


Børresen berømmer forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen for å ha greid å øke bevilgningene til Forsvaret så mye som hun har. Han tror imidlertid at enda større bevilgninger ville vært politisk uspiselig, så lenge Norge ikke står midt oppe i en sikkerhetspolitisk krise.


Nisjeavdelinger.
–Faktum er at om vi skal klare å holde Telemark bataljon, spesialsoldatene, et minimum av kampfly, helikoptre og kystvakt operative, med de nødvendige støtteapparater, må vi gi opp flere av dagens våpentyper.


Som artilleri og stridsvogner i Hæren, som de nye MTB-ene og mineryddingsfartøyene i Sjøforsvaret. Eller, vi kan beholde én base i Luftforsvaret, Bodø eller Ørland, og legge ned resten, sier Børresen.
–Forsvaret må ofre hele våpensystemer for å overleve. Hvis ikke, består Forsvaret om få år av små nisjeavdelinger, ute av stand til å utrette stort, sier han.


Protesterer.
Statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet kjøper ikke Børresens konklusjoner.

–Jacob Børresen er en mann vi lytter til i Regjeringen. Han er en viktig stemme i debatten. Men om vi sørger for å gi de pengene vi har lovet, og Forsvaret lykkes med sin effektivisering av driften, skal det være balanse mellom oppgaver og ressurser mot 2012. Altså, øker vi bevilgningene med 800 millioner, og tar de tøffe grepene vi har lagt opp til med å legge ned baser og stramme inn, vil vi klare å følge langtidsplanen, sier han.
–Foreløpig kan vi ikke ta ut noen gevinster, men på sikt vil også samarbeidet med andre land om forskjellige våpensystemer gi besparelser. Men vi trenger også hver krone vi har, sier Barth Eide.NTB 20.10.2009: Bemanner tre av fem fregatter

Bemanner tre av fem fregatter
Oslo (NTB):
Sjøforsvaret har mannskap nok til kun å bemanne tre av de fem ny fregattene. Ekspert advarer mot styrt avvikling av Forsvaret.
Publisert 20.10.2009 kl 01:34 Oppdatert 20.10.2009 kl 01:51


Fregattene er Norges største krigsfartøy til en stykkpris av rundt fire milliarder kroner. Nå ligger ett av dem, KNM Roald Amundsen, til kai uten mannskap ved Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern i Bergen.


Reservedeler fra Amundsen er utlånt

til KNM Fridtjof Nansen, som for tiden jakter på pirater utenfor Somalia. Det faste mannskapet er sendt til Spania for å teste ut den neste fregatten fra verftet der.

FOTO: ROLF CHR. ULRICHSEN
– Hvis det ikke skjer noe drastisk,
vil Amundsen aldri mer komme ut,
sier forsvarsanalytiker Jacob Børresen
til Aftenposten.


Børresen var med i forsvarspolitisk utvalg som leverte langtidsplanen Forsvaret nå skal styre etter. Han advarer mot ressurskrise i hele Forsvaret:
– Konsekvensene av de altfor lave bevilgningene er at det ikke bare er Hæren som er avviklet i den egentlige betydningen av ordet, men også Forsvaret. I stedet får vi væpnede styrker, løsrevne «nisjekapasiteter». Riktignok av høy kvalitet, men ute av stand til på egen hånd å utrette stort i en krise- eller konfliktsituasjon her hjemme. Dette fordi de har null utholdenhet, de er for få, og fordi de ikke henger sammen i en helhetlig struktur, sier han.
Kommandør Bjørn Egenberg som er sjef for fregattene, sier at Amundsen skal ut og seile igjen. Målet på sikt er å ha mannskap til å seile fire fregatter samtidig, mens én hele tiden er inne til overhaling. Han kan ikke tidfeste når et fjerde mannskap er på plass. (©NTB)