torsdag 8. oktober 2009

Hvorfor F-313 er døpt "Helge Ingstad" ?


Til den det måtte angå
F-313 KNM «Helge Ingstad»

Som takk for GTs omvisning, Navantia, El Ferrol, den 6.10.2009
Harald Kvinnsland Dollst, red.I boken Tekstens autoritet, Brodersen et al. (2007) heter det:
Et av de mest oppsiktsvekkende forskningsresultater som noen gang er oppnådd av nordmenn, er Anne Stine og Helge Ingstads påvisning av en norrøn bosetting i Nord- Amerika, nærmere bestemt på Newfoundland, datert til ca. år 1000. Utgravningene på L’Anse aux Meadows varte i sju år, far 1961 til 1968. Ekteparet Ingstad fant flere hustufter, kokkegroper, ildsteder, og et lite hus de mente var en badstue, jernnagler, nausttomter, en smie, slagg etter jernutvinning, klebersteinslamper, spor etter trekullproduksjon, o.a. Alt så ut til å være slikt en kunne vente å finne på en boplass på Grønland fra den tiden. Ekteparet Ingstad mente nå at de kunne bygge et sterkt resonnement for at norrøne folk hadde besøkt Nord-Amerika. Med andre ord – de var ikke helt overbeviste. Helge Ingstad skriver i boken Vesterveg til Vinland. Oppdagelsen av de norrøne boplasser i Nord-Amerika (2002, s.215):

På denne tid var resultatet på det rene, men en ønsketanke hadde fulgt oss gjennom alt vårt arbeide: å finne en gjenstand av slik lysende klar norrøn opprinnelse at der for dem som ikke var arkeologer, uten videre måtte bli kart at det var norrøne mennesker som holdt til på L’Anse aux Meadows i gamle dager. I 1964 fikk han sitt ønske oppfylt. De fant et spinnehjul av samme type om dem som ble brukt på Grønland, ja «likheten er så stor som vel mulig» (Ingstad 2002:216).
Se selv:

Illustrasjonen er fra Hødnebø, Finn og J. Kristijansson red. (1991) The Viking Discovery of America. Oslo, J. M. Stenersen Forlag, s.256.


Et ”dypt drypp”: - Om vitenskaplig argumentasjon

«Dette funnet gav oss mer enn vi hadde håpet på,» skriver Helge Ingstad. Ser vi på hans ønsketanke» i lys av kravene til vitenskaplig argumentasjon, må den karakteriseres som et ønske om et resonnement uten relevansargumentasjon, og med bare ett holdbarhetsargument.
Dette holdbarhetsargumentet skulle være tilstrekkelig til å gjøre synspunkter uomtvistelig. Nå trenger alle resonnementer et relevansargument, men det kan være så opplagt at det ikke uttales, som vi har sett. Her må det være dette: «Når man finner tilvirkede gjenstander som er helt like, må de ha samme opphav».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar