torsdag 8. oktober 2009

FREGATT FAKTA jf Kilde: TU 07 2006


FRIDTJOF NANSEN-KLASSEN:
• Lengde: 134,0 m
• Bredde: 16,80 m
• Maks høyde: 31,00 m
• Maks dypgang: 7,60 m
• Vekt: 5300 tonn
• Fart: 26 knop
• Rekkevidde: 4500 nm

TIDSPUNKT FOR OVERLEVERING:
• F 311 KNM Fridtjof Nansen, 31. mars
• F 310 KNM Roald Amundsen, høsten 2006
• F 312 KNM Otto Sverdrup, høsten 2007
• F 313 KNM Helge Ingstad, høsten 2008
• F 314 KNM Thor Heyerdahl, høsten 2009

MANØVRERING:Akselerasjon:
Fartøyet går fra 18 til 25
knop innen 45 sekunder.
Stopplengde: Fra 22 knop skal fartøyet
stoppe innenfor en lengde på 4 båtlengder
(528 meter)
Taktisk diameter: Den taktiske diameteren
til fregattene er ikke større enn 550
meter ved 22 knop.
Manøvrering: Med splittrorfunksjon og
baugpropell skal fartøyet kunne manøvrere
i havn med 1,2 knop strøm og 20
knops vind (15 meter vanndybde).
Fartøyet er utrustet med «slingrekjøl» og
ett sett stabilisatorer plassert i «girrom».
Dette gjør først og fremst fregatten til en
sikker plattform å operere helikoptre fra.

VÅPENSYSTEMER:
• Evolved Sea Sparrow: VLS Mk41 med
evolved Sea Sparrow. Fartøyets primære
våpensystem mot luftmål.
• Nye sjømålsmissil(NSM). Missiler med
lang rekkevidde og som er spesialdesignet
for innaskjærs krigføring.
• SLT: Sting Ray-torpedo.
• Ota Breda 76 mm S/R: 76 mm kanon til
luftvern, overfl atemål og landmål.
• Synkeminer.
• Helikopteret er en del av kampsystemet
Fridtjof Nansen fregatten og er utrustet
med synkeminer som en del av antiubåtkrigføring
og autonome lettvektstorpedoer
med elektrisk fremdrift.

SENSORER OM BORD I KAMPSYSTEMET
FRIDTJOF NANSEN:

• Luftvarslings- og overfl ateradaren,
SPY 1 F, oppdager, følger og gir
ildledning til egne våpensystem.
Den helautomatiske radaren har
kapasitet til å detektere fl y og
missiler, styre egne missiler og
kontrollere helikopter, MPA og
jagerfl y. Radaren har en rekkevidde
på opptill 200 nautiske mil.
Som multifunksjonsradar er den
Nansen-klassens hovedradar.
• Fregattene er utstyrt
med et skrogmontert sonar,
Hull Mounted Sonar.
• en aktivt/passivt tauet
sonarantenne, CAPTAS.
• belysningssystem for
luftvernmissiler, TIS.
• Fregattene er utstyrt med et
elektro-optisk sensorsystem, som
fungerer som ildledning for kanon.

SONEINNDELING
• Vantettte soner: Fartøyet er delt
inn i 13 vanntette soner (12 skott)
• NBCD soner: Fartøyet er delt inn
i fi re NBCD-soner. Disse har egne
adskilte ventilasjonsanlegg som
skaper overtrykket til «gassborgen»
(Citadel)
• Autonome soner: To av NBCD
sonene (2 og 4) har egen elektrisk
kraftforsyning, slik at disse kan
fungere uavhengig av andre soner.
• Sub-citadel: Bro, maskinrom,
hangar og FDO ligger i områder
med et lavere overtrykk enn
«gassborgen»
• Fartøyet har to rensestasjoner.
Det er sluser mellom hver av
NBCD-sonene, til sub-citadel og til
værdekk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar