fredag 9. oktober 2009

TU: – Mindre operativ uten NH-90

KNM Fridthjof Nansen skal til Adenbukten etter sommeren. Sjefen for Sjøforsvaret mener fartøyet er mindre operativt uten nye helikoptre.

Haakon Bruun-Hansen, generalinspektør for sjøforsvaret, innrømmer

at fregattene er svekket uten NH-90-helikopter ombord. Foto: Trond Gram

Av Trond Gram Publisert: 12.05.2009 kl. 13:58

Det var i 2001 at Forsvaret bestilte 14 nye maritime helikoptre til 5,7 milliarder kroner, men foreløpig har ikke Forsvaret sett snurten av sine nye NH-90.

På piratjakt
Dermed står også de nye fregattene uten en sentral del av sin utrustning. Hvert av de nye fartøyene skulle utrustes med ett NH-90-helikopter.
12. august skal KNM Fridthjof Nansen til østkysten av Afrika for å utgjøre en del av EUs maritime styrke utenfor kysten av Somalia.
Piratjakt og støtte til FNs matvareprogram er oppgavene, men de må gjennomføres uten helikopter.

Ville styrket operativ evne
Generalinspektøren for Sjøforsvaret, som er øverste sjef for den norske marinen, innrømmer at fregatten er mindre operativ uten helikopteret.
– Det er klart at helikoptre ville styrket fartøyets operative evne. Det at vi ikke har fått levert NH-90 svekker vår operative kapasitet, sier Haakon Bruun-Hansen til Teknisk Ukeblad.
Denne svekkelsen prøver Sjøforsvaret å redusere gjennom å ta inn hurtiggående fartøyer.
Og ifølge Bruun-Hansen er det andre fartøy i området som har helikopter. Dermed avviser han mangelen på NH-90-helikoptre som en kritisk svekkelse.
Forsinker løpet
Men ideelt er det ikke:
– Dette forsinker løpet i forhold til å være fullt ut operativ med fregattene. Vi blir forsinket i trening og utdanning av personell og mannskap, sier han.
Forsinkelsen skyldes, ifølge Stavanger Aftenblad, følsom høyteknologi i helikopteret og dårlig samarbeid mellom de europeiske produsentene av enhetshelikopteret NH-90.
Første levert i 2010
Ifølge Bruun-Hansen håper Forsvaret å få levert de første helikoptrene mot slutten av neste år, men hvor mange som kommer vet han ikke.
– Det er mange land i Europa som har bestilt det samme helikopteret og leverandøren prøver å porsjonere dem ut.
– All integrering av sensorer og våpen er ikke ferdig ennå, men vi kommer i gang med trening for fartøy og helikoptermannskap, avslutter Bruun-Hansen.

Lockheed Martin leverer det første Aegis integrerte våpensystem til Den Kongelige Norske Marine


MOORESTOWN, New Jersey, December 3 /PRNewswire/ --

Lockheed Martin (NYSE: LMT) markerte i dag ferdiggjøringen av det første Aegis integrerte våpensystem (IWS) med radaren SPY-1F for Den Kongelige Norske Marine med en vslutningsseremoni på sitt anlegg i Moorestown. Systemet vil bli pakket og fraktet til det spanske skipsverftet IZAR for installasjon på Fridtjof Nansen, det første fartøyet i det norske fregattprogrammet F310, som nå er under bygging i Ferrol i Spania.

Systemet, som inkluderer Lockheed Martins SPY-1F-radar, fullførte en lang rekke godkjenningstester i løpet av de siste månedene for å verifisere dets ytelse. Dagens avslutningsseremoni markerer slutten på testperioden og symboliserer at systemet er klart for installasjon om bord på skip.

"Arbeidet som er gjort av alle parter i forbindelse med utforming, konstruksjon og testing som har funnet sted her er utrolig," sa kommandørkaptein Per Erik Gøransson i Forsvarets Logistikkorganisasjon. "Mange skeptikere mente at planen var for ambisiøs da programmet startet. Men dere har vist at de tok feil!"

Til sammen omfatter kontrakten bygging av fem nye norske fregatter.
"Fregattprogrammet for Nansen-klassen er et fantastisk internasjonalt samarbeid som vil gi det norske folk det ypperste innen sjøfartsteknologi," sa Fred P. Moosally, president i Lockheed Martin Maritime Systems & Sensors. "Sjøfolkene på Fridtjof Nansen kan operere med visshet om at SPY-1F og dens integrerte våpensystem er klare for alle oppdrag."

SPY-1F-systemet er en viktig del av Lockheed Martins oppdrag med det norske fregattprogrammet, som omfatter integrasjon av hele IWS og innbefatter sensorer, våpen, programvareutvikling, kommunikasjon og navigasjon. Systemet bygger på Aegis våpensystem, som opprinnelig ble utviklet av Lockheed Martin for den amerikanske marinen.

Multifunksjonsradaren SPY-1F er en skalert versjon av Lockheed Martins SPY-1D-radar, som er den mest avanserte radaren i verden for sjøovervåkning, anti-luft-krigføring og rakettforsvar. SPY-1F er konstruert for å dekke behovene ved oppdrag på en rekke ulike fartøyer fra korvetter til hangarskip.

"Denne seremonien vil la samarbeidet mellom Lockheed Martin og IZAR fortsette trygt med de kommende aktiviteter i F310-programmet med felles mål om å imøtekomme Den Kongelige Norske Marines krav og forventninger," sa Jose M. Herranz, leder for IZARs nye norske fregatter. "Dette er en del av begge de førende selskapenes vilje til å lykkes i dette og fremtidige foretak."

Aegis våpensystem er hittil montert på 71 fartøyer utplassert verden rundt, og ytterligere 26 fartøyer er planlagt. I tillegg til amerikanske og norske marinefartøyer er Aegis om bord på japanske og spanske krigsskip, og Sør-Korea valgte nylig Aegis for sin nyeste destroyer-klasse.
Lockheed Martin har sitt hovedkvarter i Bethesda i Maryland, USA, og har rundt 130 000 ansatte verden over. Selskapet er hovedsakelig involvert i forskning, design, utvikling, produksjon og integrasjon av avanserte teknologiske systemer, produkter og tjenester.

For ytterligere informasjon, besøk vår vevside: http://www.lockheedmartin.com/
Distributed by PR Newswire on behalf of Lockheed Martin Maritime Systems & Sensors

This is what KONGSBERG is supplying on all the new, Norwegian frigates

WhatSupplies

KONGSBERG is supplying sub-systems for the Aegis systems on all the new, Norwegian frigates. The deliveries encompass:
  • An anti-submarine system, where Kongsberg Maritime (KM) is the subcontractor of hull-mounted sonars.
  • An anti-ship system, which encompasses the use of cannon for defence against surface vessels in the vicinity of the frigate and control of the NSM.
  • Parts of the anti-aircraft system
  • Target lighting system for the Sea Sparrow missile
  • Operator consoles
  • Navigation system (KM)
The contract with LM was signed in 2000, and has a scope of approx. NOK 1 billion. Our deliveries will continue until December 2007, and the guarantee period will expire in 2010.

Lockheed Martin unit wins contract to train Norwegian sailors

The core of the AEGIS system is a powerful, software based battle management system, providing a highly automated capability to track and engage large numbers of targets concurrently. It remains the benchmark in naval air defence systems (Lockheed-Martin).Lockheed Martin Maritime Systems and Sensors has been awarded a $10.7 million contract by the Navy to provide training to the crews of Japanese and Norwegian ships equipped with the Aegis Weapon System, which the company develops in Moorestown, N.J.

The unit of Bethesda, Md.-based Lockheed Martin (NYSE:LMT) will train the Japanese crews at Moorestown or at the Dahlgren, Va., home of the Naval Surface Warfare Center, which awarded the contract. It will train the Norwegian crews in Norway or Dahlgren.

Lockheed Martin is expected to complete the training by March 2012. The company conducts business operations in New Mexico.

The Aegis combat system is an integrated weapons system used by the United States Navy. It is both an integrated single ship system and a ship-to-ship network. The Aegis combat system is one of the most advanced and most capable defense systems currently in use. A total of 108 Aegis-equipped ships have been deployed in five navies worldwide.

Aegis was initially developed by the Missile and Surface Radar Division of RCA, which was then acquired by General Electric. The division responsible for the Aegis systems became Government Electronic Systems. This, and other GE Aerospace businesses, were sold to Martin Marietta in 1992. This became part of Lockheed Martin in 1995.

Because the Aegis combat system is the key component of several cruiser and destroyer class vessels, the ships are often incorrectly referred to as “Aegis class cruisers” or “Aegis class destroyers”. In reality, the radar system and the class of ship it is installed on are unrelated to each other.

Source: Bizjournals.com / Wikipedia.

March 25th, 2009 Tags: , , , , ,

Category: News Subscribe to comments Leave a comment Trackback URL

06.04.2006: News Archive - Kongsberg Defence Systems
Nansen in Norwegian hands
On Wednesday, 5 April 2006, the first of a total of five frigates, the Fridtjof Nansen, was delivered to the Royal Norwegian Navy. KONGSBERG took part in the celebrations.

"This marks a milestone and is a big day for us", smiles Frank Tidemann, head of the frigate project at KONGSBERG.The frigate contract was signed in 2000. After six years, the leviathan project is nearing completion. The KNM Fridtjof Nansen is the first of five vessels in its class. The next frigate, the KNM Roald Amundsen, will be delivered towards year end. Later, the KNM Otto Sverdrup, the KNM Thor Heyerdahl and the KNM Helge Ingstad will be delivered one after the other until 2009.


Brass band music and tapas

During the formal ceremony at the shipyard in northern Spain, Trond Ragnarssøn Karlsen, head of the Norwegian Defence Logistics Organisation (NDLO), signed the formal takeover documents, and Inspector General Jan Eirik Finseth commended the frigate into the care of its crew.


"This is a red-letter day for Norway as a nation, for the Armed Forces in general and for the Navy in particular", he remarked.


The ceremony was followed by brass band music and a selection of tapas, as the weather gods took pity on rainy Ferrol and let the sun shine for a few hours.


Impressed commander

Commander Senior Grade Halvard Flesland, master of the KNM Fridtjof Nansen, was impressed by the vessel and the capabilities he will now be commanding.


"We are taking over a combat system that is incredibly good and highly complex. We will spend the early years familiarising ourselves with her capabilities so that we can take optimal advantage of them when we become operational", comments Flesland.


Meanwhile, Tidemann points out that KONGSBERG is not yet finished with the project. "We are still producing equipment, and we will be testing it at sea both this year and next year.


Translated by Babylon:Nansens i norske hender

04.06.2006
På onsdag, 5. april 2006, den første av totalt fem frigates, Fridtjof Nansens, ble levert til det Kongelige norske Navy. KONGSBERG tok del i firandet.
"Dette markerer en milepæl og er en stor dag for oss", smiler Frank Tidemann, leder av den fregatt prosjektet på Kongsberg.


Den fregatt kontrakten ble undertegnet i 2000. Etter seks år, de leviathan prosjektet er seg ferdigstillelse. De KNM Fridtjof Nansens er den første av fem karene i sin klasse. De neste fregatt, den KNM Roald Amundsen, vil bli levert mot år ende. senere, den KNM Otto Sverdrup, den KNM Thor Heyerdahl og den KNM Helge Ingstad vil bli levert en etter den andre fram til 2009.


Kobber bandet musikk og tapas

Under den formelle seremoni ved verftet i nordlige Spania, Trond Ragnarssøn Karlsen, leder av det norske forsvar Logistikk Organisasjon (NDLO), undertegnet den formelle køb dokumenter, og Inspector Generelt Jan Eirik Finseth roste den fregatt inn vård av mannskapet.


"Dette er en merkedag for Norge som et folk, for de væpnede styrker i generelt og for de Navy i särskilt", han bemerket. Minneshögtiden följt av kobber bandet musikk og et utvalg av tapas, ettersom været guder tok ynkes på så Ferrol og la solen skinne for et par timer.


Imponert sjef

Sjefen senior Gradering Halvard Flesland, master av KNM Fridtjof Nansens, var imponert over kar og evner han vil nå bli så betryggende.


- Vi tar over et kampsystem som er utrolig godt og svært komplekse. Vi vil bruke den tidlige år familiarising oss med hennes evner slik at vi kan ta optimal nytte av dem når vi bli operative", kommenterer Flesland.


I mellomtiden, Tidemann peker på at KONGSBERG er ennå ikke ferdig med prosjektet. "Vi er fortsatt arbeidet med utstyr, og vi vil være testing det på havet både i år og neste år.