onsdag 19. januar 2011

Den siste fregatten er levert: "KNM Thor Heyerdahl"


Forsvaret har overtatt KNM Thor Heyerdahl

Larviks «adoptivbarn» er nå klar til tjeneste for Sjøforsvaret. Tirsdag tirsdag ble skipet overlevert fra verftet i Spania.

Publisert 19.01.2011 kl 13:16 Oppdatert 19.01.2011 kl 13:16
Av: Bjørn-Tore Sandbrekkene, ØP
Kilde: http://www.op.no/nyheter/article5457307.ece

Den femte fregatten i Nansen-klassen heter KNM Thor Heyerdahl og ble overlevert tirsdag. Generalmajor og sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Trond Ragnarsøn Karlsen, tror de fem fregattene vil være i tjeneste de neste 30–40 årene.

– Kapasiteten fregattene utgjør er svært relevant i forhold til de utfordringene vi ser ute i verden og i våre nærområder, i dag og i framtiden, sier Karlsen.

Overleveringen markerer en milepæl for Forsvaret. Forsvaret startet planleggingen av de nye fregattene til erstatning for den gamle Oslo-klassen for snart 20 år siden.

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) gleder seg også over at fregattene nå er i havn.

– De utgjør en svært viktig del av det norske Forsvaret og bidrar til at vi får Europas mest moderne marine, sier Faremo.

KNM Thor Heyerdahl ble tirsdag overlevert ett år på overtid. Forsvaret har derfor blitt enig med Navantia om kompensasjon for forsinkelsen.

Fregattene er ifølge FLO levert godt innenfor den vedtatte kostnadsrammen på nesten 19 milliarder kroner.

Det er nå snart to år siden Larvik kommune sendte et formelt brev til sjefen for Kysteskadren i Bergen, etter at den ble kjent at den neste i rekken av nye fregatter skulle døpes «Thor Heyerdahl».

I brevet ga ordføreren uttrykk for at det ville være naturlig at Larvik blir hjembyen for den nye fregatten som skal bære den kjente oppdagerens navn. Kort etter fikk ordfører Øyvind Riise Jenssen muntlig melding fra Sjøforsvaret om at det nå er bestemt at Larvik blir hjemby for det moderne marinefartøyet.

Til sommeren vil trolig en av de første turene gå til Larvik, den offisielle hjembyen - og det blir et flåtebesøk som nok vil bli omfattet både med stor interesse og med et offisielt program når den tid kommer.


Skipets hovedvåpen

Nytt anti-overflate Sjømålsmissil (NSM)

Luftvernmissilet Evolved Sea Sparrow missile (ESSM)

76 mm Oto Breda kanon (anti overflate og -luft)

Stingray torpedo (anti-ubåt)

NH 90 helikopter (med Stingray torpedo)


Tekniske data om fartøyet


Lengde 134 meter

Vekt 5300 tonn

Fart mer enn 26 knop

Motoreffekt Mer enn 40 000 Hk

Rekkevidde 4500 nautiske mil

Bemanning 127

_________________________________________________________

Siste fregatt mottatt fra verftet i Spania

Nyheit , 19.01.2011

Kilde: http://www.regjeringen.no/nn/dep/fd/aktuelt/nyheter/2011/siste-fregatt-mottatt-fra-verftet-i-span.html?id=630989

Viktig milepæl for Norge

”Jeg er svært tilfreds med at vi nå har overtatt den siste av i alt fem fregatter. De utgjør en svært viktig del av det norske Forsvaret og bidrar til at vi får Europas mest moderne marine, sier forsvarsminister Grete Faremo.”

Tirsdag 18. januar ble den siste av fem fregatter – ”KNM Thor Heyerdahl” overtatt av Forsvaret ved verftet i Ferrol (Spania). Overleveringen markerer en viktig milepæl for Forsvarets hittil største anskaffelse. Forsvaret startet planleggingen av de nye fregatter til erstatning for den gamle Oslo-klassen for snart 20 år siden.

Sjef Forsvarets logistikkorganisasjon, generalmajor Trond R  Karlsen, overtar på vegne av Forsvaret den siste fregatten i  Nansen-klassen fra verftet Navantia i Spania. - Foto: Per Anders  Bjørklund, Forsvaret
Sjef Forsvarets logistikkorganisasjon, generalmajor Trond R Karlsen, overtar på vegne av Forsvaret den siste fregatten i Nansen-klassen fra verftet Navantia i Spania. Foto: Per Anders Bjørklund, Forsvaret.

Fregattene er levert godt innenfor den vedtatte kostnadsrammen på nesten 19 milliarder kroner.

”Fregattprosjektet har bidratt positivt i utviklingen av det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Spania. Ikke minst har fregattprosjektet bidratt til at det industrielle samarbeidet nå også omfatter høyteknologi. For norsk industri og norske arbeidsplasser har dette vært viktig, ikke bare i verftsindustrien, men for mer enn 250 norske bedrifter, sier forsvarsminister Grete Faremo.”

Hvorfor fregatter
Fregattene er viktige for å ivareta våre nasjonale sikkerhetsutfordringer i nordområdene. Fregattene vil gi Norge en god kapasitet for håndtering av alt fra mindre kriser til større konflikter. Fregattene vil i fredstid bidra til suverenitetshevdelse og overvåkning av våre jurisdiksjonsområder til havs.. Når de om et par år utstyres med nye helikoptre, vil fartøyene få økt effekt og fleksibilitet. Helikopteret styrker i tillegg den nasjonale kapasiteten innen søk og redning.

Internasjonale operasjoner
Fregattenes høye operative kapasitet vil gjøre dem svært relevante for tjeneste i internasjonale operasjoner. Fregatten KNM Fridtjof Nansen viste noe av denne kapasiteten da fartøyet deltok i antipiratoperasjonen i Adenbukta høsten 2009. Regjeringen planlegger med å sende en ny fregatt til antipiratoperasjoner i 2012. En fregatt vil i fremtiden også inngå i NATOs stående atlanterhavsflåte og således utgjøre et viktig bidrag til alliansen.

Fregattprosjektet
Fregattprosjektet er det største og mest kompliserte investeringsprosjekt hittil i Forsvaret. Prosjektet har vært beheftet med betydelig usikkerhet, ikke minst når det gjelder fremdrift og kostnad. Fartøyene har blitt noe forsinket. Dette er ikke unormalt for store komplekse byggeprosjekt som en fregatt. Det har i gjennomføringen vært lagt stor vekt på kvalitet. Noe arbeid gjenstår fra verftets side, men det er forventet at dette vil være avsluttet innen utgangen av 2012. Prosjektet ble godkjent av Stortinget i 1999 og har senere fått godkjent noen omfangsendringer etter Stortingsbehandling. Kostnadsrammen for prosjektet er nå 18 915 millioner kroner. I tilegg kommer kostnader knyttet til helikoptre, nye sjømålsmissil og lettvektstorpedoer, som er finansiert utenom fregattprosjektet.

Industrielt samarbeid
I forbindelse med fregattkontrakten ble det inngått en industriell samarbeidsavtale (gjenkjøpsavtale) med det spanske skipsverftet, hvor de påtok seg å handle fra norske leverandører for hovedkontraktens verdi på ca. 10,6 milliarder kroner. I tillegg har det spanske Forsvaret kjøpt norsk forsvarsmateriell for i overkant av tre milliarder kroner som del av denne avtalen. Mer en 250 norske bedrifter har fått leveranser som følge av gjenkjøpsavtalen. Deriblant har verftsindustrien i Norge fått kontrakter for ca. en milliard kroner. I hovedsak knyttet til bygging av moduler til fartøyene. Kommando- og kontrollsystemene, samt enkelte våpensystemer leveres gjennom amerikanske Lockheed Martin, der norske Kongsberg Defence and Aerospace (KDA) har fått en meget stor del av verdiskapningen. Gjenkjøpsavtalen ble oppfylt tre år før tiden og FD er meget godt fornøyd med hvordan Navantia, sammen med verftets underleverandører, og den spanske stat, har løst denne forpliktelsen.

Fakta om fartøyet

Tekniske data:
Lengde 134 meter
Vekt 5300 tonn
Fart mer enn 26 knop
Motoreffekt Mer enn 40 000 Hk
Rekkevidde 4500 nautiske mil
Bemanning 127

Hovedvåpen:
Nytt anti-overflate Sjømålsmissil (NSM)
Luftvernmissilet Evolved Sea Sparrow missile (ESSM)
76 mm Oto Breda kanon (anti overflate og -luft)
Stingray torpedo (anti-ubåt)
NH 90 helikopter (med Stingray torpedo)


______________________________________________________

KNM «Thor Heyerdahl» er en norsk fregatt av Fridtjof Nansen-klassen. Den skal overleveres Forsvaret fra det spanske verftet Navantia Januar 2011. KNM Thor Heyerdahl er siste fartøyet i rekken av fem nye fregatter som leveres Sjøforsvaret i perioden 2006-2010. KNM Thor Heyerdahl fått navnet etter en av verdens mest kjente etnografer.

Forsvaret skal i perioden 2006-2010 overta fem fregatter i denne klassen, samt seks NH90-helikoptre til bruk på fregattene. Totalprisen for de fem fregattene er 21 milliarder kroner, det største prosjektet i forsvaret noensinne.

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/KNM_%C2%ABThor_Heyerdahl%C2%BB

_______________________________________________________

"KNM Thor Heyerdahl" sjøsatt

Oslo (ANB-NTB): Fregatten har Larvik som adopsjonshavn.

Publisert 12.02.2009 kl 20:26 Oppdatert 13.02.2009
Fregatten KNM Thor Heyerdahl ble døpt og
sjøsatt i Ferrol i Spania onsdag.
Foto: Navantia/Forsvaret

Fregatten «KNM Thor Heyerdahl» ble onsdag døpt og sjøsatt i Spania, to dager etter planen. Dette er den siste av i alt fem nye Nansen-klasse-fregatter som nå nærmer seg ferdigstillelse.

Utsettelsen skyldes dårlig vær. Onsdag var det imidlertid klart for gudmor Elisabeth Heyerdahl Lampe å døpe fartøyet som bærer hennes bestefars navn «KNM Thor Heyerdahl». Gudmoren er datter av Thor Heyerdahls eldste datter Marian Heyerdahl. Dåpen og sjøsettingen skjedde ved det spanske verftet Navantia i Ferrol. Larvik er adopsjonshavn til den nye fregatten.

Fram til nå har Forsvaret fått overlevert tre nye fregatter, men antallet vil bli fem i løpet av neste år. «KNM Helge Ingstad» skal være leveringsklar til høsten, mens «KNM Thor Heyerdahl» er ventet å være klar i 2010, går det fram av en pressemelding fra Forsvarets logistikkorganisasjon.

Fregattprosjektet innebærer i tillegg seks NH-90 helikoptre og har en totalkostnad på ca. 21 milliarder kroner. (ANB-NTB)


Elisabeth Heyerdahl Lampe, barnebarn
av Thor Heyerdahl, og generalmajor Trond R. Karlsen
etter at Heyerdahl Lampe hadde døpt fartøyet.
Foto: Navantia/Forsvaret
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar